Monogràfics.org  és un recurs creat per posar a l'abast de les organitzacions no lucratives tots aquells materials, documents, bones pràctiques, etc, que facilitin la gestió d'aquestes organitzacions.

Podeu fer-nos arribar els materials que vulgueu compartir amb la resta d'organitzacions a info@avalon.cat